Vi ønsker at …

Adventistkirken i Haugesund er byens «syvendedags adventistkirke». Det kan høres mystisk ut, men det er en term som inneholder to ting som er viktige for oss som menighet.

Det første er den syvende dagen – sabbaten – som er viktig for oss. Vi tror at vi lever i en verden som mer enn noen gang har bruk for hvile. Den ukentlige hviledag som Gud har gitt oss er en påminnelse om at Guds nåde kommer først, og at vi derfor må hvile i ham og hans kjærlighet.

Den andre tingen er «advent» som betyr «komme», og som adventister venter vi spent på at Jesus skal komme igjen. Vi tror på Bibelens løfter om at Gud en dag vil gjøre ende på ondskapen i verden. Inntil Jesus kommer igjen, så bruker han oss til å forberede verden på den dagen. Dette gjør vi gjennom å være til velsignelse for andre og dele de gode nyheter om Jesus. Jesus kom til verden for å vise oss Guds rike og for å vinne over det onde. Gjennom sin død på korset og sin oppstandelse har han banet veien for frelsen. Vi ønsker som menighet at dette er et budskap som alle folk rundt oss både skal få høre og få merke.

Vi ønsker at barn og unge skal få lære om disse tingene i vår menighet, både gjennom å bli inkludert i menighetens familie og gjennom morsomme og lærerike aktiviteter.

Vi ønsker at voksne skal ha tilgang på gode bibelstudier som hjelper oss til å bli kjent med Jesus gjennom Bibelen, og derfor har vi blant annet et ukentlig bibelstudium som er åpent for alle.

Vi ønsker at gudstjenestene våre skal ære Gud og være oppbyggende for alle som deltar – at de gjennom tilbedelsen får oppleve Guds kjærlighet og får erfare at det å følge Jesus er den beste livsfilosofi som finnes.

Vi ønsker at menigheten skal være et inkluderende fellesskap – en familie – hvor vi bærer og oppmuntrer hverandre i tro, håp og kjærlighet. I menigheten vår har vi mange nasjonaliteter og folk fra ulike kulturer, men i Kristus er vi ett og denne enheten er viktig for oss.

Vi ønsker et godt forhold til andre menigheter og ønsker å anerkjenne kristne fra alle trossamfunn som våre søsken i troen.