Helseseminar

Hva slags mat er best for oss?  Er det mulig å få all ernæring du trenger fra en plantebasert kost? Alexandra vil se på dette i lys av nyere forskning.


Hva sier bibelen om Alkohol? Hva sier forskning?
Kan kristne som tror på Bibelen drikke litt?


Helse er helhetlig. Studier viser at fysisk, mental og åndelig helse har en innvirkning på hverandre. Kan det jeg spiser påvirke min hjerne og karakter?
I dette foredraget ser Christian på dette, og særlig hvordan fysisk helse påvirker åndelig helse.