Informasjon om Adventistkirken

Adventistkirken i Haugesund er en protestantisk frikirke i Haugesund.
Den hører under Syvendedags Adventistkirken.

I vårt språk er en kirke et hus, ikke et vanlig hus man bor i, men et seremonielt sted hvor livets store begivenheter feires fra fødsel til død. Kanskje nettopp du har vært til stede i en kirke, ja, til og med i Adventkirken hvor nettopp en av disse begivenheter ble feiret grunnet glede eller sorg.

Når vi i Adventistkirken sier: «Velkommen til oss», mener vi ikke bare et hus, men det Bibelen på sitt språk kaller folk eller mennesker. En kirke er altså en samling mennesker som leter eller har funnet noe som ikke bare feires ved dåp, nattverd, vielser eller død, men et sted hvor vi mennesker kan dele både gleder og sorger.

Så når vi sier: «velkommen til oss», inviterer vi deg til å komme sammen med mennesker som trenger å «lade batteriene» gjennom lovsang, bønn, bibelstudium, gudstjenester og samvær som utruster oss, ikke bare til å møte de store begivenhetene i livet, men også hverdagene som der er så mange av.

Du er «velkommen til oss», du som trenger å møte folk, vi er i Adventistkirken!