Ønsker du å få en bedre livskvalitét, og kanskje leve lenger?

Sjekk dette heftet, utarbeidet av Norsk Helse og Avholdsforbund.