16.-18. september, Brandøy.

En tur for å styrke menighetsfellesskapet, det sosiale liv i menigheten, og få inspirasjon.

Lidvar Andvik vil holde andakter over temaet «Lærlinger»
Pris: 500 kr. pr. person, 1000 kr. pr. familie (mat og overnatting inkludert i prisen)
Tilmeld deg i kirken på sabbatten eller send en e-post.
Siste frist for tilmelding er 1. september.

Alle er velkomne.

Brandøy leirsted

Brandøy leirsted