Vi har et positivt syn på livet:

Fellesskap som fostrer liv og vekst
Et livssyn basert på Bibelen
En tro som leves i hverdagen

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag (sabbat).

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.00 Bibelstudium og samtale
Kl. 11.15 Gudstjeneste

202403072024030720240307202403082024030920240315202403162024031620240318202403232024033020240404202404052024040620240407202404092024041220240413202404142024041820240420202404202024042720240504202405052024052420240607202406072024060820240622
07
mar
Styremøte VND

Digitalt

07
mar
Pastorsamling DNU

Zoom

07
mar
Styremøte ØND

Zoom

08
mar
SAHA helsekongress

09
mar
Gudstjeneste

Lars Dorland

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.